Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi

canradyo.net’i  kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sözleşme, üyelik esnasında müşterilere sunulmakta olup kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Nova Haberleşme Uydu Sistemleri Güvenlik Medikal İnternet ve Turizm Hizmetleri Ticaret ve Sanayii Ltd.Şti. ‘ne ait olan Canradyo.net; sözleşme içerisinde aynı zamanda, "Can Radyo" veya "Firmamız" ibareleri ile de tanımlanmış olup, MÜŞTERİ ibaresi Canradyo.net 'e Üye olan ve Can Radyo.net üzerinden hizmet alan kişi yada kuruluşu temsil etmektedir.

1. SORUMLULUKLAR

Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar Canradyo.net ‘in malıdır ve onun tarafından işletilir. Canradyo.net, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Canradyo.net, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Canradyo.net  ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde üyelikleri iptal edilecek olup kayıt olurken belirtikleri e-posta ve gsm numaraları, ip numarası ile bir daha hesap oluşturulamaz.

Müşteri, satın alacağı hizmetler için ek talep edebilirler. Müşteri bu ekler için Canradyo.net’in  belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri tarafından talep edilen ve sisteme eklenen hizmetler, modüller, içerikler, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, aldığı hizmetin sadece kullanım hakkını almakta olduğu gibi sonradan talep edilerek yaptırdığı hizmetler, modüller, içerikler, istek ve düzenlemelerde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin sloganları, görsel tasarım ve yazılım olarak, noter onaylı ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz üzerinde satışı gerçekleştirilmektedir.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

Canradyo.net, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Canradyo.net sorumlu tutulamaz.

5. İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG HİZMETLERİ)

İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting hizmeti; Nova Haberleşme Uydu Sistemleri Güvenlik Medikal İnternet ve Turizm Hizmetleri Ticaret ve Sanayii Ltd.Şti. ne ait sunucular tarafından verilmektedir.

MÜŞTERİ, aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

-Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

-Donanım arızaları,

-Periyodik Bakım prosedürleri veya Canradyo.net’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,

-Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Canradyo.net’in kontrolü dışındaki veya firmamız tarafından öngörülemeyen nedenler.

Canradyo.net, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

MÜŞTERİ, Canradyo.net’in ve diğer müşterilerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda Canradyo.net, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satın almakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, Canradyo.net’in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı firmamızın zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine web yayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

Yasak materyaller;

• Topsite’lar

• IRC script’leri, bot’ları

• Proxy script’leri/anonimleştiriciler

• Korsan yazılım/warez

• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)

• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

• IP Tarayıcılar

• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları

• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri

• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)

• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

• Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

• Piyasayı belirleyen bankların programları

• Çekiliş/kumar siteleri

• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

• Mailer Pro

• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

• IRCD (irc server’ları)

• IRC script’leri/bot’ları

• Korsan Yazılım/Warez

• IP Tarayıcılar

• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

• Mail Bomber’lar/spam script’leri

• Escrow hesabı

• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

• Çekiliş/kumar siteleri

• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

• Mailer Pro

• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil Canradyo.net hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. Canradyo.net sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. Canradyo.net sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. Canradyo.net dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

Talep eden her kim olursa olsun, Canradyo.net hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Canradyo.net, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabı altından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

MÜŞTERİ aşağıdaki gerekli önemleri almakla sorumludur:

- Kendi Hesap içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

- Kendi Hesap içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

- Kendi Hesap içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

MÜŞTERİ, almış olduğu hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrar talep edilir.

Canradyo.net, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan firmamıza ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Canradyo.net, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

6. TOPLU/TEKLİ SMS HİZMETLERİ

Toplu/Tekli SMS hizmetleri; Canradyo.net üzerinden veya sağladığı api erişim bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ'nin bilgilendirilmesine yönelik hesap aktivasyonu, hesap onayı, hatalı hesap girişleri gibi sunmuş olduğu SMS gönderim hizmetlerini kapsamaktadır. Hizmet Sözleşmesinin MÜŞTERİ tarafından kabul edilmesi ile birlikte ticari içerikli SMS’lerin gönderilmesi de kabul edilmiş olur. 

SMS gönderim kriterleri Gizlilik Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Hizmet Sözleşmesinin dijital ortamda imzalanması durumu, Hizmet Sözleşmesini “Okudum ve kabul ediyorum” şeklinde kabul etme butonun, kutucuğun işaretlenmesidir. Bu butonun, kutucuğun işaretlenmesi ile birlikte  Canradyo.net’in SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak ve izin almak suretiyle elde ettiği kabul edilir. 

7. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Canradyo.net, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

10. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Canradyo.net’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12.CAYMA HAKKI

Müşteri, sözleşme konusu ürünü onaylaması ile birlikte ürünün aktivasyonu ve kurulumundan cayma hakkına sahip değildir. Ancak hizmet içeriğini değiştirebilir. Hizmet içeriğinin değiştirilmesi, aynı kategoride, aynı içeriğe sahip bir üst ya da alt ürünü tercih etmek şeklinde olabilir. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

13.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kayseri (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


En Taze, En Yeni Ankara Oyun Havaları Dinle. Radyo Dinle , Canlı Radyo Dinle.

Copyright © 1998 - 2017. Her Hakkı Saklıdır.
Top