Yay Medya Grup ve Can Radyo başta olmak üzere, Yay Medya Grup bünyesindeki grup şirketler (Bundan böyle “Yay Medya Grup” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz.

 Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

Yay Medya Grup’a ait web sitesini ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, web sitemizi kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde Yay Medya Grup bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır. 

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlar kapsamında, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Yay Medya Grup, bünyesindeki şirketlerin çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

Web Sitemizi Kullanırken Yay Medya Grupile Paylaşılan Kişisel Veriler

Yay Medya Grup web siteleri, mobil uygulamaları veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Bunun yanında her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen bilgiler web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden toplanmaktadır ve bu veriler işbu Politikamız kapsamında işlenmekte ve Yay Medya Grup Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

Yay Medya Grup tarafından işlenen kişisel veriler, Yay Medya Grupfaaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, sayılanlarla sınırlı olmak üzere, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Yay Medya Grup, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarla işleyebilecektir.

 Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işbu Politikaya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 Web Sitelerimiz ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Üçüncü Kişi Web Siteleri veya Uygulamalara Verilen Linkler

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalar üzerinden Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram gibi üçüncü kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallara link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politikanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, üçüncü kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesini tavsiye ederiz.

 Çerezler 

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkân sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanmayı tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sayfamızı kullanmanızda sorunlara neden olabilir. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.aboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 Otomatik Olarak Toplanan Diğer Bilgiler

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımıza erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.

 Veri Güvenliği

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız.

 Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikasına ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardına uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Elektronik İletiler

Sizlere bilgilendirme ve iletişim amaçları dâhilinde gönderdiğimiz kısa mesaj (SMS), elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 

haklarınız bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Yay Medya Grupiletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir: 

Politikanın Güncellenmesi

İşbu Politikanın hükümleri kısmen veya tamamen, web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, Yay Medya Grup tarafından değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere ayrıca bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

 İşbu Politikanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi; globalradyo@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz. 

Saygılarımızla, 

Yay Medya Grup

Ne arıyorsunuz?